برچسب ها : محمد ابن بکران، عمارت پیربکران، عمارت محمد ابن بکران، بقعه محمد ابن بکران، بقعه تاریخی پیربکران، شهر پیربکران