برچسب ها : مسجد اشترجان، مسجد جامع اشترجان، ایمان شهر، ایمانشهر، فلاورجان، ایلخانی، آثار ملی ایران، ثبت ملی، قرن هشتم هجری قمری، کاشی کاری، کتیبه مسجد، سلجوقیان، شبستان مسجد، مذهبی، ایوان مسجد اشترجان، تاریخی، گنبدخانه، خشت و آجر، مناره های مسجد اشترجان، وسعت مسجد، مساحت مسجد اشترجان، سردر مسجد اشترجان، کتیبه های دوره سلجوقیان، خط کوفی، کتیبه سنگاب، کاشی کاری مسجد، صحن و شبستان، فخرالدين محمدبن محمد اشترجانی