برچسب ها : ساراخاتون، سارا بت آشر، مقبره استراخاتون، زیارتگاه ساراخاتون پیربکران، یهودیان، زیارتگاه یهودیان پیربکران