برچسب ها : ساراخاتون، استراخاتون، سارا بت آشر، سوسن دخت، آرامگاه استرخاتون، قبرستان قدیمی یهودیان، اصفهان، فلاورجان، پیربکران، مقدس ترین عبادتگاه یهودیان، ستاره خاتون، سارا بت آشتر، دخت یزدگرد، دختر یزدگرد، سنگ قبر به زبان عبری، قدمت 1400 ساله